โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ทางพิเศษอุโมงค์สายแรกของประเทศไทย และเป็นทางพิเศษที่เปิดให้รถจักรยานยนต์วิ่งได้ 

เชื่อมโยงการเดินทางจากอำเภอกะทู้ไปยังหาดป่าตอง และอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 รวมทั้งสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ

 
 

 

 
ลงทะเบียนสำหรับนักลงทุน ผู้ประกอบการ สถาบันการเงินและภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Opinion Hearing) โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

             

                            ประกาศเชิญชวนร่วมงานสัมมนา                                                        กำหนดการ                                                                      ดาวน์โหลดเอกสาร

                                    

Powered by MakeWebEasy.com